document

Certificat de deces

Eliberat de starea civilă sau primărie, după caz.
Acte necesare:
– certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe formular-tip, în care trebuie consemnată cauza decesului, fără prescurtări, înscrisă cu majuscule, în original
– certificatul de naştere şi de căsătorie, după caz, în original
– actul de identitate al decedatului sau paşaportul, în cazul decesului unui cetăţean român cu domiciliul în străinătate, în original şi o copie
– documentul de evidenţă militară al celui decedat, în original
– actului de identitate al declarantului, o copie

Adeverință de înhumare

Se eliberează în același moment cu certificatul de deces.
Acte necesare:
– certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe formular-tip, în care trebuie consemnată cauza decesului, fără prescurtări, înscrisă cu majuscule, în original
– certificatul de naştere şi de căsătorie, după caz, în original
– actul de identitate al decedatului sau paşaportul, în cazul decesului unui cetăţean român cu domiciliul în străinătate, în original şi o copie
– documentul de evidenţă militară al celui decedat, în original
– actului de identitate al declarantului, o copie
blank-bloom-blossom-356372

Întocmire dosar pensie în cursul lunii

Dosarul de solicitare a ajutorului de înmormântare se acordă în baza cuponului de pensie de stat (sau de handicap).
Acte necesare:
– certificat de deces, în original și o copie
– cartea sau buletinul de identitate al persoanei care solicită ridicarea pensiei în cursul lunii, în original și o copie
– act doveditor pentru gradul de rudenie, în original și o copie
– cerere pentru plata sumelor rămase neîncasate de către pensionarul decedat

Certificat de îmbălsămare și transport

Este eliberat de către medicul care efectueaza îmbălsămarea
Acte necesare:
– certificat medical constator al decesului, în original

Dosarul pentru acordarea ajutorului de înmormântare

Dosarul de solicitare a ajutorului de înmormântare se acordă în baza cuponului de pensie de stat (sau de handicap).
Acte necesare:
– cartea sau buletinul de identitate al persoanei care ridică ajutorul, în original și o copie
– act doveditor pentru gradul de rudenie copie (sau factură pe sicriu), în original
– cupon de pensie, în original
– cerere pentru acordarea ajutorului de deces
– declarație pe propria răspundere privind gradul de rudenie

intocmire documente

Acte și traduceri repatrieri

Actele de repatriere sunt eliberate de către primăria de pe raza localității unde a decedat și sunt necesare pentru a putea aduce persoana decedată în țară.
Acte necesare:
– certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe formular-tip, în care trebuie consemnată cauza decesului, fără prescurtări, înscrisă cu majuscule, în original
– certificatul de naştere şi de căsătorie, după caz, în original
– actul de identitate al decedatului sau paşaportul, în cazul decesului unui cetăţean român cu domiciliul în străinătate, în original şi o copie
– documentul de evidenţă militară al celui decedat, în original
– actului de identitate al declarantului, o copie

Incinerare

Incinerarea persoanei decedate se poate face la cererea familiei care organizează funeraliile sau la cererea expresă a decedatului, exprimată în timpul vietii.
Acte necesare:
– certificatul de deces, în original
– adeverința de înhumare, în original
– adeverința de incinerare, în original
– avizul sanitar de transport, în original
– autorizația de ridicare și transport al urnei cu rămășițe umane (pe plan local, național sau internațional)